هنرمند بقای خود را خود پیدا می‌کند

ما نقاشان هیچ‌وقت حمایت نمی‌شویم
سپتامبر 27, 2020
همه دچار یک نوع تهدید هستیم
اکتبر 9, 2020
گقت‌وگوی کتبی موبایل آرت پراجکتس با بهرام دبیری
پرونده‌ی هنرمند در بحران

موبایل آرت پراجکتس: به عنوان یک هنرمند آیا در بحران عمومی مشخصی روند تولید هنری‌تان متوقف شده است؟ چرا و در چه دوره‌ای؟

بهرام دبیری: بله با ديدن تصاويرى از حوادث خيابانى سال ٨٨ چندين ماه نتوانستم كار كنم.

م.پ: آیا در بحران‌های اجتماعی / اقتصادی مختلف ( جنگ، انقلاب و… ) شرایطی بوده است که مجاب به انجام کارهای دیگری به جز خلق هنری شده باشید؟ در چه دوره‌ای؟ راه حل‌تان برای گذر از بحران چه بوده؟

ب.د: نه هرگز.

م.پ: آیا در بحران‌های عمومی تا به حال نظام حاکم کمکی برای بیرون آمدن از آن به شما کرده است؟ آیا از نظرتان می‌تواند نقشی در ادامه‌ی بقا و تکامل دنیای هنر در بحران فعلی داشته باشد؟ ایده یا مثال مشخصی دارید؟

ب.د: بعيد ميدانم.

م.پ: تا به حال گالری‌دار یا مجموعه‌دار خصوصی در موقعیت بحران در زندگی شما نقشی داشته است؟ ممکن است بگویید چه کسی و در چه شرایطی؟

ب.د: گالرى دارها هيچ نقشى نداشته‌اند. در سالهاى جنگ دوستان وعلاقمندان به هنر.

م.پ: در بحران فعلی و در صورت بلند مدت شدن آن، اگر قدرت حاکم حمایتی از جامعه‌ی تجسمی نکند از نظر شما راه حل دیگری برای بقای دنیای هنر و امنیت زندگی هنرمندان وجود دارد؟ حامیان خصوصی یا انجمن‌های صنفی می‌توانند نقشی در آن داشته باشند؟ مثال موفق یا ایده‌ای درباره‌ی این موضوع دارید؟

ب.د: انجمن‌هاى  صنفى در مورد هنر كاملا بى معناست. هنر صنف نيست. هنرمند بقاى خود را خود پيدا ميكند.

م.پ: درباره‌ی نامه‌ی اخیر انجمن گالری‌داران چگونه فکر می‌کنید؟ به عنوان یک هنرمند از گالری‌ها در چنین شرایطی چه انتظاری دارید؟

ب.د: گالى دار ها بخصوص در اين چند سال اخير هرگز براى هنرمندان كارى نكرده‌اند ونيتى براى اين كار ندارند و انتظارى از انها نيست. نامه گالرى داران و درخواستشان خنده دار است (كمك هاى بيدريغ حضرتعالى) ( با خنده )

م.پ: توصیه‌تان به هنرمند جوانی که در بحران فعلی قرار گرفته است چیست؟ از نظرتان مهم‌ترین نکاتی که باید در نظر بگیرد چه چیزهایی‌ست؟

ب.د: هر هنرمندى راه خود را پيدا ميكند؛ اگر هنرمند باشد.